EU PROJECTS

SCHEME 1.1. A2

Priority 1 Increasing the competitiveness of Lower Silesian enterprises “Business and innovation”

Measure 1.1 Investments for enterprises

Project name: Investments in modern equipment at FSP „GALENA”.

Project co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund and from the state budget under the Regional Operational Programme for the Voivodeship of Lower Silesia 2007-2013

SEE DOCUMENT LIST

Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy wirówki.
Data projektu 9.07.2014
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę wirówki.
Data projektu 30.06.2014
SCHEME 1.1.C

Priority 1 Increasing the competitiveness of Lower Silesian enterprises “Business and innovation”

Measure 1.1 “Investments for enterprises”

Project name: Modernization of the Research and Technology Department as an essential element in the further development of FSP „GALENA”.

Project co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund and from the state budget under the Regional Operational Programme for the Voivodeship of Lower Silesia 2007-2013

SEE DOCUMENT LIST

Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy aparatu do miareczkowania.
Data projektu 28.03.2014
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę aparatu do miareczkowania.
Data projektu 06.03.2014
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy spektrofotometru.
Data projektu 8.01.2014
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy chłodziarki.
Data projektu 24.03.2014
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę chłodziarki.
Data projektu 04.03.2014
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę spektrofotometru.
Data projektu 10.12.2013
Powiadomienie Oferentów o zmianie Dostawcy komory do badań fotostabilności.
Data projektu 23.09.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy autoklawu.
Data projektu 27.08.2013
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę autoklawu.
Data projektu 22.07.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy komory do badań fotostabilności.
Data projektu 22.07.2013
Zapytanie ofertowe na dostawę komory do badań fotostabilności.
Data projektu 15.07.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy suszarki laboratoryjnej.
Data projektu 12.07.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy pompy próżniowej.
Data projektu 12.07.2013
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę suszarki laboratoryjnej. (UWAGA!: Uprzejmie informujemy, iż w zapytaniu ofertowym wkradł się błąd w terminie nadsyłania ofert. Prawidłowy to 10.07.2013. Przepraszamy za utrudnienia.)
Data projektu 01.07.2013
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę pompy próżniowej. (UWAGA!: Uprzejmie informujemy, iż w zapytaniu ofertowym wkradł się błąd w terminie nadsyłania ofert. Prawidłowy to 10.07.2013. Przepraszamy za utrudnienia.)
Data projektu 01.07.2013
Powiadomienie Oferentów o zmianie Dostawcy stołu laboratoryjnego.
Data projektu 26.04.2013
Powiadomienie Oferentów o zmianie Dostawcy wagi analitycznej.
Data projektu 24.04.2013
Powiadomienie Oferentów o zmianie Dostawcy wagi analitycznej.
Data projektu 24.04.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy stołu laboratoryjnego.
Data projektu 18.04.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy wagi analitycznej.
Data projektu 18.04.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy wagi analitycznej.
Data projektu 18.04.2013
Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego stołu laboratoryjnego.
Data projektu 02.04.2013
Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowej wagi analitycznej.
Data projektu 02.04.2013
Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowej wagi analitycznej.
Data projektu 02.04.2013
SCHEME 1.1.C

Priority 1 Increasing competitiveness of Lower Silesian enterprises “Business and innovation”

Measure 1.1 “Investments for enterprises”

Project name: New technological and research capabilities at FSP „GALENA” through the purchase of modern analytical and technological equipment.”

Project co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund and from the state budget under the Regional Operational Programme for the Voivodeship of Lower Silesia 2007-2013

SEE DOCUMENT LIST

Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe - Dostawa ultra wysokociśnieniowego aparatu do chromatografii cieczowej ( UHPLC )
Data projektu 05.06.2012
Powiadomienie oferentów o wyborze dostawcy ultra wysokociśnieniowego aparatu do chromatografii cieczowej (UHPLC)
Data projektu 17.07.2012
Powiadomienie oferentów o wyborze dostawcy spektrofotometru.
Data projektu 17.05.2012
Powiadomienie oferentów o wyborze dostawcy mętnościomierza.
Data projektu 16.05.2012
Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszalnika homogenizującego dla substancji stałych.
Data projektu 24.04.2012
Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe - Dostawa mętnościomierza.
Data projektu 24.04.2012
SCHEME 1.1. A2

Priority 1 Increasing the competitiveness of Lower Silesian enterprises “Business and innovation”

Measure 1.1 “Investments for enterprises”

Project name: Implementation of innovative technology for the manufacture of next-generation medicines and food supplements.

Project co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund and from the state budget under the Regional Operational Programme for the Voivodeship of Lower Silesia 2007-2013

SEE DOCUMENT LIST

Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy: Wirówki z przemywaniem (1 szt.)
Data projektu 30.06.2014
Zapytanie Ofertowe: Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego.
Data projektu 14.06.2012
Powiadomienie o wyborze wykonawcy audytu zewnętrznego.
Data projektu 26.06.2012
Powiadomienie oferentów o wyborze dostawcy mieszalnika homogenizującego dla substancji stałych.
Data projektu 15.05.2012
Zapytanie ofertowe na dostawę instalacji przygotowania i dystrybucji sprężonego powietrza.
Data projektu 22.09.2011
Zapytanie ofertowe na dostawę instalacji ciepłowniczej.
Data projektu 22.09.2011
Zapytanie ofertowe na dostawę kotła wodnego.
Data projektu 22.09.2011
Zapytanie ofertowe: instalacja wody oczyszczonej.
Data projektu 14.06.2011
Zapytanie ofertowe: Chromatograf cieczowy.
Data projektu 28.01.2011
Zapytanie ofertowe: Mieszalnik dwustożkowy (labolatoryjny)
Data projektu 28.01.2011
Zapytanie ofertowe: Wirówka z przemywaniem.
Data projektu 19.01.2011
Kolumna załadowcza.
Data projektu 31.05.2010
Kapsulkarka z oprzyrzadowaniem.
Data projektu 31.05.2010
Zapytanie ofertowe: Przebudowa budynku produkcyjnego Wydziału Syntez Chemicznych.
Data projektu 31.05.2010
Zapytanie ofertowe: Zamrażarka.
Data projektu 26.02.2010
Zapytanie ofertowe: Kolumna załadowcza
Data projektu 02.09.2009
Zapytanie ofertowe - Urządzenie do odwadniania osadów dla oczyszczalni ścieków.
Data projektu 13.08.2009
Powiadomienie oferentów o wyborze Wykonawcy instalacji ciepłowniczej.
Data projektu 14.10.2011
Powiadomienie oferentów o wyborze Wykonawcy: instalacji przygotowania i dystrybucji sprężonego powietrza.
Data projektu 14.10.2011
Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy: kolumny załadowczej.
Data projektu 17.08.2010
Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy: kapsułkarka z oprzyrządowaniem.
Data projektu 02.08.2010
Powiadomienie oferentów o wyborze Wykonawcy zadania: Przebudowa budynku produkcyjnego Wydziału Syntez Chemicznych
Data projektu 29.06.2010
Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy instalacji do przemywania.
Data projektu 19.10.2011
Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy zamrażarki (1 szt.)
Data projektu 11.03.2010
Powiadomienie oferentów o wyborze dostawcy urządzenia do odwadniania osadów dla oczyszczalni ścieków.
Data projektu 02.09.2009
Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy: instalacji wody oczyszczonej.
Data projektu 26.07.2011
Zawiadomienie o procesie rozpatrywania nadesłanych ofert na dostawę : Chromatografu cieczowego
Data projektu 06.05.2011
Zawiadomienie o procesie rozpatrywania nadesłanych ofert na dostawę : Mieszalnika dwustożkowego (laboratoryjnego)
Data projektu 06.05.2011
Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy: Wirówki z przemywaniem (1 szt.)
Data projektu 09.02.2011
Powiadomienie oferentów o wyborze dostawcy kolumny załadowczej.
Data projektu 21.09.2009
PASSPORT TO EXPORTS

Support for innovation – Investing in the Future

Measure 6.1 “Passport to Exports”, under priority axis 6 of the Polish Economy on International Markets under the Innovative Economy Operational Program 2007 – 2013, conducted pursuant to the provisions of the Regulation of the Minister of Regional Development of 2 April 2012 on the granting of financial assistance by the Polish Agency for Enterprise Development under the Innovative Economy Operational Program, 2007-2013.

Beneficiary:

FSP „GALENA”, ul. Krucza 62, 50-984 Wrocław

Information about the project: phone: (71) 710 62 01

POIG: www.poig.gov.pl

Ministry of Regional Development: www.mrr.gov.pl

RIF: www.warr.pl

Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe na wdrożenia Planu rozwoju eksportu
Data projektu 28.02.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Wykonawcy całość zadań związanych z wdrożeniem Planu Rozwoju eksportu
Data projektu 13.03.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”
Data projektu 05.11.2012
Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe – opracowanie Planu Rozwoju Eksportu
Data projektu 25.10.2012
Our website uses cookies for the website to function correctly. Using the Website without changing the settings for cookies means that will be they saved in the device's memory. These settings can be changed in your web browser. More information is available in the Cookies Policy