Polityka środowiskowa

Zarząd FSP „GALENA” deklaruje, że działalność firmy stanowi wytwarzanie produktów leczniczych, substancji farmaceutycznych (API) oraz środków spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Farmaceutycznego, Farmaceutycznym Systemem Jakości zgodnym z wymaganiami  GMP, Systemem HACCP w powiązaniu z odpowiednimi przepisami prawnymi oraz posiadanymi decyzjami w zakresie ochrony środowiska.

Nadrzędnym celem działalności jest dbałość o zdrowie osób stosujących produkty wytwarzane przez
FSP „GALENA” w oparciu o najwyższą jakość, skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania.

Politykę Środowiskową  FSP „GALENA” realizuje poprzez:

 • projektowanie produktów i procesów technologicznych oraz prowadzenie wytwarzania w sposób bezpieczny dla środowiska,
 • analizowanie stosowanych technologii produkcji i wprowadzanie zmian w celu ograniczenia oddziaływania na środowisko,
 • modernizację parku maszynowego, w celu uzyskania optymalnego zużycia surowców oraz czynników energetycznych,
 • doskonalenie działań w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz ograniczanie emisji do powietrza,
 • zapobieganie awariom, które mogłyby negatywnie oddziaływać na środowisko,
 • prowadzenie szkoleń i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska,
 • preferowanie współpracy z dostawcami, którzy posiadają wdrożone Systemy Zarządzania Środowiskowego.

W celu realizacji wyżej wymienionych działań FSP „GALENA” zobowiązuje się:

 • do traktowania ochrony środowiska przez Zarząd FSP „GALENA” na jednym poziomie z zapewnieniem jakości wytwarzanych produktów,
 • do ochrony środowiska oraz zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska,
 • do spełnienia wymagań prawnych i innych przepisów dotyczących aspektów środowiskowych w celu zachowania zgodności,
 • do planowania i wdrażania działań, które uwzględniają ryzyka i szanse wynikające z aspektów środowiskowych,
 • do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego w celu poprawy środowiskowych efektów działalności,
 • do współpracy z zainteresowanymi stronami,
 • do osiągania celów środowiskowych.

Zarząd FSP „GALENA” deklaruje swoje zaangażowanie oraz dostępność zasobów niezbędnych do osiągania przez SZŚ zamierzonych wyników oraz jego ciągłego doskonalenia.

Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Cookies
UA-52809527-1