Projekty unijne

Schemat 1.1. A2

Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw “Przedsiębiorstwa i innowacyjność”
Działanie 1.1 “Inwestycje dla przedsiębiorstw”

Tytuł projektu: Inwestycje w nowoczesne urządzenia w FSP „GALENA”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy wirówki.
Data projektu 9.07.2014
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę wirówki.
Data projektu 30.06.2014
Schemat 1.1. C

Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw “Przedsiębiorstwa i innowacyjność”
Działanie 1.1 “Inwestycje dla przedsiębiorstw”

Tytuł projektu: Modernizacja Działu technologiczno-badawczego jako niezbędny element dalszego rozwoju FSP „GALENA”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy aparatu do miareczkowania.
Data projektu 28.03.2014
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę aparatu do miareczkowania.
Data projektu 06.03.2014
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy spektrofotometru.
Data projektu 8.01.2014
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy chłodziarki.
Data projektu 24.03.2014
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę chłodziarki.
Data projektu 04.03.2014
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę spektrofotometru.
Data projektu 10.12.2013
Powiadomienie Oferentów o zmianie Dostawcy komory do badań fotostabilności.
Data projektu 23.09.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy autoklawu.
Data projektu 27.08.2013
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę autoklawu.
Data projektu 22.07.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy komory do badań fotostabilności.
Data projektu 22.07.2013
Zapytanie ofertowe na dostawę komory do badań fotostabilności.
Data projektu 15.07.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy suszarki laboratoryjnej.
Data projektu 12.07.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy pompy próżniowej.
Data projektu 12.07.2013
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę suszarki laboratoryjnej. (UWAGA!: Uprzejmie informujemy, iż w zapytaniu ofertowym wkradł się błąd w terminie nadsyłania ofert. Prawidłowy to 10.07.2013. Przepraszamy za utrudnienia.)
Data projektu 01.07.2013
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę pompy próżniowej. (UWAGA!: Uprzejmie informujemy, iż w zapytaniu ofertowym wkradł się błąd w terminie nadsyłania ofert. Prawidłowy to 10.07.2013. Przepraszamy za utrudnienia.)
Data projektu 01.07.2013
Powiadomienie Oferentów o zmianie Dostawcy stołu laboratoryjnego.
Data projektu 26.04.2013
Powiadomienie Oferentów o zmianie Dostawcy wagi analitycznej.
Data projektu 24.04.2013
Powiadomienie Oferentów o zmianie Dostawcy wagi analitycznej.
Data projektu 24.04.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy stołu laboratoryjnego.
Data projektu 18.04.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy wagi analitycznej.
Data projektu 18.04.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy wagi analitycznej.
Data projektu 18.04.2013
Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego stołu laboratoryjnego.
Data projektu 02.04.2013
Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowej wagi analitycznej.
Data projektu 02.04.2013
Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowej wagi analitycznej.
Data projektu 02.04.2013
Schemat 1.1. C

Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw “Przedsiębiorstwa i innowacyjność”
Działanie 1.1 “Inwestycje dla przedsiębiorstw”

Tytuł projektu: “Nowe możliwości technologiczno-badawcze FSP „GALENA” realizowane poprzez zakup nowoczesnych urządzeń analitycznych i technologicznych”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe - Dostawa ultra wysokociśnieniowego aparatu do chromatografii cieczowej ( UHPLC )
Data projektu 05.06.2012
Powiadomienie oferentów o wyborze dostawcy ultra wysokociśnieniowego aparatu do chromatografii cieczowej (UHPLC)
Data projektu 17.07.2012
Powiadomienie oferentów o wyborze dostawcy spektrofotometru.
Data projektu 17.05.2012
Powiadomienie oferentów o wyborze dostawcy mętnościomierza.
Data projektu 16.05.2012
Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszalnika homogenizującego dla substancji stałych.
Data projektu 24.04.2012
Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe - Dostawa mętnościomierza.
Data projektu 24.04.2012
Schemat 1.1. A2

Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw “Przedsiębiorstwa i innowacyjność”
Działanie 1.1 “Inwestycje dla przedsiębiorstw”

Tytuł projektu: “Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowej generacji produktów leczniczych oraz food suplementów”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy: Wirówki z przemywaniem (1 szt.)
Data projektu 30.06.2014
Zapytanie Ofertowe: Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego.
Data projektu 14.06.2012
Powiadomienie o wyborze wykonawcy audytu zewnętrznego.
Data projektu 26.06.2012
Powiadomienie oferentów o wyborze dostawcy mieszalnika homogenizującego dla substancji stałych.
Data projektu 15.05.2012
Zapytanie ofertowe na dostawę instalacji przygotowania i dystrybucji sprężonego powietrza.
Data projektu 22.09.2011
Zapytanie ofertowe na dostawę instalacji ciepłowniczej.
Data projektu 22.09.2011
Zapytanie ofertowe na dostawę kotła wodnego.
Data projektu 22.09.2011
Zapytanie ofertowe: instalacja wody oczyszczonej.
Data projektu 14.06.2011
Zapytanie ofertowe: Chromatograf cieczowy.
Data projektu 28.01.2011
Zapytanie ofertowe: Mieszalnik dwustożkowy (labolatoryjny)
Data projektu 28.01.2011
Zapytanie ofertowe: Wirówka z przemywaniem.
Data projektu 19.01.2011
Kolumna załadowcza.
Data projektu 31.05.2010
Kapsulkarka z oprzyrzadowaniem.
Data projektu 31.05.2010
Zapytanie ofertowe: Przebudowa budynku produkcyjnego Wydziału Syntez Chemicznych.
Data projektu 31.05.2010
Zapytanie ofertowe: Zamrażarka.
Data projektu 26.02.2010
Zapytanie ofertowe: Kolumna załadowcza
Data projektu 02.09.2009
Zapytanie ofertowe - Urządzenie do odwadniania osadów dla oczyszczalni ścieków.
Data projektu 13.08.2009
Powiadomienie oferentów o wyborze Wykonawcy instalacji ciepłowniczej.
Data projektu 14.10.2011
Powiadomienie oferentów o wyborze Wykonawcy: instalacji przygotowania i dystrybucji sprężonego powietrza.
Data projektu 14.10.2011
Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy: kolumny załadowczej.
Data projektu 17.08.2010
Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy: kapsułkarka z oprzyrządowaniem.
Data projektu 02.08.2010
Powiadomienie oferentów o wyborze Wykonawcy zadania: Przebudowa budynku produkcyjnego Wydziału Syntez Chemicznych
Data projektu 29.06.2010
Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy instalacji do przemywania.
Data projektu 19.10.2011
Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy zamrażarki (1 szt.)
Data projektu 11.03.2010
Powiadomienie oferentów o wyborze dostawcy urządzenia do odwadniania osadów dla oczyszczalni ścieków.
Data projektu 02.09.2009
Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy: instalacji wody oczyszczonej.
Data projektu 26.07.2011
Zawiadomienie o procesie rozpatrywania nadesłanych ofert na dostawę : Chromatografu cieczowego
Data projektu 06.05.2011
Zawiadomienie o procesie rozpatrywania nadesłanych ofert na dostawę : Mieszalnika dwustożkowego (laboratoryjnego)
Data projektu 06.05.2011
Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy: Wirówki z przemywaniem (1 szt.)
Data projektu 09.02.2011
Powiadomienie oferentów o wyborze dostawcy kolumny załadowczej.
Data projektu 21.09.2009
Paszport do eksportu

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Dane beneficjenta: FSP „GALENA”, ul. Krucza 62, 53-411 Wrocław
Informacje o realizowanym projekcie:  tel. (71) 710 62 01
POIG: www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
RIF: www.warr.pl

Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe na wdrożenia Planu rozwoju eksportu
Data projektu 28.02.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Wykonawcy całość zadań związanych z wdrożeniem Planu Rozwoju eksportu
Data projektu 13.03.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”
Data projektu 05.11.2012
Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe – opracowanie Planu Rozwoju Eksportu
Data projektu 25.10.2012
„Wykonanie prac badawczo-rozwojowych umożliwiających opracowanie innowacyjnej linii naturalnych produktów ziołowych YUTA Herbal Discoveries dedykowanych do sprzedaży w kanale elektronicznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Schemat 1.2.C.b

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA” realizuje projekt pn. Wykonanie prac badawczo-rozwojowych umożliwiających opracowanie innowacyjnej linii naturalnych produktów ziołowych YUTA Herbal Discoveries dedykowanych do sprzedaży w kanale elektronicznym dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk 2014-2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Schemat 1.2.C.b realizowanego przez Dolnośląskich Pracodawców.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań umożliwiających opracowanie nowej linii naturalnych produktów ziołowych pod nazwą YUTA Herbal Discoveries (w skrócie YHD) przeznaczonych do sprzedaży w kanale internetowym.

 

Planowane rezultaty:

Prace badawczo-rozwojowe objęte projektem posłużą do opracowania innowacyjnej linii naturalnych produktów ziołowych YUTA Herbal Discoveries. W wyniku realizacji badawczo-rozwojowej usługi powstanie raport, na podstawie którego opracowany zostanie ostateczny kształt innowacyjnej linii naturalnych produktów ziołowych YUTA Herbal Discoveries dedykowanych do sprzedaży w kanale elektronicznym – linia produktów zostanie dostosowana do potrzeb i oczekiwań konsumentów ziołowych suplementów diety.

Pozostałe planowane rezultaty to:

  • Wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego jednostki naukowej przez przedsiębiorstwo z sektora MŚP,
  • Stymulacja współpracy FSP GALENA  z jednostkami B+R i uczelniami w zakresie transferu i absorpcji innowacji oraz nowych technologii.

Okres realizacji projektu: 07.03.2019 – 07.06.2019 r.

Całkowita wartość projektu( netto): 71 100 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (netto): 60 435 zł

 

 

Dotacja na kapitał obrotowy dla Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy "GALENA"

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr Naboru: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Rodzaj projektu: Nadzwyczajny

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Wartość projektu: 388 107,84 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 388 107,84 zł

 

 

Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Cookies
UA-52809527-1