Praca

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy znanego producenta farmaceutycznego, firmy FSP „GALENA”.

Jesteśmy jedną z najstarszych, polskich firm farmaceutycznych produkującą m.in. leki kardiologiczne oraz stosowane w leczeniu alergii. Stale rozszerzamy ofertę produktów i usług dla pacjentów. Kierujemy się zasadą: „Wszechstronność, Wiarygodność, Jakość”. Staramy się inwestować nie tylko w technologie, siłą naszej Firmy są ludzie ją tworzący.

W chwili obecnej poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowiska:

Pracownik porządkowy

Miejsce pracy: Wrocław, ul. Krucza 62

Wymagania:

 • osoba zmotywowana do pracy,
 • sumienna i punktualna,
 • ceniąca czystość, ład i porządek,
 • odpowiedzialna,
 • komunikatywna i samodzielna.

Do zakresu obowiązków należałoby:

 • utrzymywanie w czystości powierzchni zewnętrznych na terenie firmy i na chodniku (zamiatanie),
 • codzienne mycie ciągów komunikacyjnych w budynkach i pomieszczeń magazynowych we wskazane dni,
 • codzienne mycie pomieszczeń sanitarnych (toalety),
 • bieżące uzupełnianie środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnych,
 • utrzymywanie porządku w pomieszczeniach biurowych – codzienne mycie podłóg, wycieranie kurzu,
 • okresowe mycie okien w budynkach.

Oferujemy:

 • dobra atmosfera,
 • przyjazne warunki,
 • pracę na I zmianie (6.00 – 14.00),
 • wstępnie umowa – zlecenie w wysokości 2800 zł brutto,
 • stabilizacja i rozwój, możliwa dalsza długoterminowa współpraca oraz zatrudnienie w pełnym wymiarze na czas nieokreślony.

Wszystkie środki czystości dostępne są na miejscu. Profesjonalny sprzęt do mycia i czyszczenia również dostępny do użytku.

CV proszę wysyłać na adres

CV proszę wysyłać na adres michal.szklarzewicz@galena.pl

ROZWIŃ

Pracownik Transportowy – Wydawca

Miejsce pracy: Wrocław

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych;
 • uprawnienia na wózki widłowe;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • dyspozycyjność;
 • praktyczna znajomość obsługi komputera (Windows, Excel, Word);
 • podstawowa znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;

Zakres obowiązków:

 • kompletacja zamówień / kompletacja materiałów wyjściowych wydawanych do produkcji;
 • weryfikacja przygotowanych zamówień pod kątem zgodności z zamówieniem;
 • przyjmowanie dostaw / wydawanie dostaw do odbiorcy;
 • kontrola stanów magazynowych i jakości dostaw;
 • przestrzeganie procedur wewnątrzzakładowych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w stabilnej firmie z polskim kapitałem
 • zdobycie doświadczenia w firmie o rozpoznawalnej marce i ugruntowanej pozycji na rynku;
 • pracę jednozmianową;
 • wolne weekendy;
 • pakiet socjalny;
 • pakiet medyczny;
 • możliwość grupowego ubezpieczenia „na życie”.

 

Aplikacje zawierające C.V. i list motywacyjny prosimy przesyłać w terminie do 30.06.2021 drogą elektroniczną na adres marcin.martyniak@galena.pl lub pocztą na adres:

FSP „GALENA”
ul . Krucza 62,
53-411 Wrocław

 

ROZWIŃ

Operator urządzeń w przemyśle farmaceutycznym

Miejsce pracy: Wrocław

Wymagania

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne
 • Znajomość zagadnień z zakresu mechaniki ogólnej, precyzyjnej, automatyki, informatyki
 • Umiejętność obsługi technicznej urządzeń
 • Umiejętność samodzielnego diagnozowania usterek i pomoc pracownikom Utrzymania Ruchu w określaniu przyczyn awarii urządzeń
 • Mile widziane doświadczenie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, lub kosmetycznym
 • Mile widziana znajomość standardów GMP, SZŚ oraz procedur jakościowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność, dokładność i precyzja w wykonywaniu czynności
 • Chęć uczenia się, dociekliwość, techniczne zainteresowania
 • Zaangażowanie, sumienność, uczciwość

Opis stanowiska

 • Przygotowanie, ustawianie urządzeń sterowanych mechanicznie i numerycznie na liniach pakujących – blistrownica, kartoniarka, urządzenie do serializacji opakowań itp.
 • Obsługa i kontrola pracy obsługiwanych urządzeń
 • Dbałość o stan techniczny obsługiwanych urządzeń
 • Wytwarzanie produktów leczniczych i środków spożywczych zgodnie z wymaganiami GMP i HACCP, SZŚ
 • Prowadzenie bieżącej kontroli produktu na swoim stanowisku pracy i zachowanie jego wysokiej jakości
 • Kontrola parametrów procesu i obsługiwanego sprzętu
 • Prowadzenie dokumentacji produkcyjnej
 • Stosowanie się do obowiązujących w przemyśle farmaceutycznym zasad higieny personelu, urządzeń i pomieszczeń
 • Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.

Oferujemy

 • umowę o pracę
 • niekorporacyjne środowisko pracy
 • współtworzenie sukcesu polskiej, rozwijającej się firmy farmaceutycznej
 • pakiet socjalny
 • pakiet medyczny
 • możliwość grupowego ubezpieczenia na życie
 • dobrą atmosferę w zespole oraz ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji
ROZWIŃ

Specjalista ds. Kwalifikacji i Walidacji / Specjalista ds. Walidacji systemów skomputeryzowanych

Miejsce pracy: Wrocław

Oczekujemy

 • wykształcenie wyższe techniczne (automatyka, informatyka, informatyka chemiczna, technologia chemiczna),
 • znajomość zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania i Prawa Farmaceutycznego oraz zagadnień dotyczących kwalifikacji systemów skomputeryzowanych (Aneks 11 i 15, GAMP) – warunek konieczny,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z nadzorowaniem utrzymania statusu walidacji i kwalifikacji systemów skomputeryzowanych – warunek konieczny
 • znajomości języka angielskiego
 • umiejętności pracy w zespole i z innymi działami firmy oraz pod presją czasu
 • umiejętności rozwiązywania problemów i samodzielności w działaniu
 • dobrych zdolności organizacyjnych
 • odpowiedzialności, obowiązkowości, inicjatywy i skuteczności w działaniu
 • znajomości obsługi komputera minimum z zakresu MS Office

Zakres obowiązków :

 • kwalifikacja i walidacja systemów skomputeryzowanych oraz infrastruktury informatycznej
 • opracowywanie wdrożenie i utrzymanie dokumentacji kwalifikacyjnej/walidacyjnej zgodnie z wytycznymi dla przemysłu farmaceutycznego (GMP, GAMP i aktualnymi wymaganiami dla przemysłu farmaceutycznego).
 • sporządzanie dokumentacji kwalifikacyjnej/walidacyjnej,
 • opiniowanie dokumentacji technicznej i walidacyjnej,
 • przeprowadzanie analizy ryzyka dla procesów i funkcjonalności systemów skomputeryzowanych,
 • ocena zmian i incydentów w systemach,
 • opiniowanie procedur systemowych i procedur IT pod kątem ich zgodności z wytycznymi prawa i GAMP,
 • przygotowywanie oraz przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych

Oferujemy

 • umowę o pracę
 • niekorporacyjne środowisko pracy;
 • współtworzenie sukcesu polskiej, rozwijającej się firmy farmaceutycznej
 • pakiet socjalny, pakiet medyczny
 • dobrą atmosferę w zespole oraz ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji

 

Aplikacje zawierające C.V. i list motywacyjny prosimy przesyłać w terminie do 15.06.2021 drogą elektroniczną na adres elzbieta.zacharska@galena.pl lub pocztą na adres:
FSP Galena
ul . Krucza 62,
53-411 Wrocław

ROZWIŃ

Elektryk – operator urządzeń energetycznych

Miejsce pracy: Wrocław

Wymagania

 • wykształcenie zawodowe lub średnie ( profil: elektryczny, energetyczny),
 • gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność w podejmowaniu decyzji, dyspozycyjność,
 • umiejętność analizy i oceny na stanowisku pracy,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • mile widziane uprawnienia grupy G1, G2, G3 w zakresie eksploatacyjnym.

Zakres obowiązków

 • Eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych
 • Obsługa kotłów wodnych oraz kotła parowego, urządzeń oraz instalacji pomocniczych
 • Obsługa instalacji pary technologicznej, węzłów cieplnych, urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, instalacji sprężonego powietrza,
 • Utrzymywanie urządzeń w stanie sprawności technicznej, zapewnienie ciągłej i bezawaryjnej pracy urządzeń, usuwanie zaistniałych awarii,
 • Prowadzenie zapisów parametrów pracy urządzeń z odczytów aparatury kontrolno-pomiarowej.

Oferujemy

 • możliwość rozwoju zawodowego, nabycie nowych doświadczeń,
 • zdobycie nowych kwalifikacji i uprawnień (dla osób nie do końca spełniających wymagania),
 • świadczenia dla pracowników – m.in. dodatki do wypoczynku, na święta, kasa zapomogowo-pożyczkowa, ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna
 • przyjazną atmosferę.
ROZWIŃ

Samodzielny/-a księgowy/-a

Miejsce pracy: Wrocław

Wymagania:

 • kilkuletniego doświadczenia na stanowisku księgowego (praca w firmie produkcyjnej będzie dodatkowym atutem)
 • znajomości ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego
 • wykształcenia wyższego (rachunkowość, finanse, ekonomia)
 • dużej samodzielności, komunikatywności , zdolności organizacyjnych
 • odpowiedzialności i skrupulatności w pracy z dokumentami
 • umiejętności rozwiązywania problemów i samodzielność w działaniu
 • dobrych zdolności organizacyjnych
 • biegłej obsługi komputera z zakresu MS Office, w szczególności Excel, znajomość programu CDN XL oraz OPTIMA  będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków:

 • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • księgowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • przygotowywanie przelewów bankowych,
 • prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji,
 • wycena aktywów i pasywów zgodnie z przyjętymi zasadami przedsiębiorstwa,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne,
 • aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, US, GUS, audytor),
 • współpraca z innymi działami organizacji w zakresie księgowości.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w wieloletniej firmie z tradycjami  o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Interesujący zakres obowiązków dający możliwość rozwoju zawodowego
 • Szkolenia
 • Pakiet medyczny
 • Pakiet socjalny
ROZWIŃ

Kierownik Działu Technologiczno-Badawczego i Rozwoju Strategicznego

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe: medyczne, farmaceutyczne, technologiczne, chemiczne lub pokrewne
 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym w obszarze badań, rozwoju i technologii w firmie farmaceutycznej – warunek konieczny
 • Mocne kompetencje menadżerskie
 • Doskonała znajomość rynku farmaceutycznego
 • Profesjonalna wiedza specjalistyczna z zakresu technicznych i technologicznych aspektów produkcji
 • Znajomość norm i procedur (GMP, ISO)
 • Biegłość w poszukiwaniu i analizie danych literaturowych
 • Znajomość procesu prowadzenia prac rozwoju produktu leczniczego, dopuszczenia go do obrotu i zarządzania cyklem życia produktu leczniczego
 • Znajomość Prawa farmaceutycznego oraz  wytycznych europejskich dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi
 • Samodzielność w działaniu, umiejętność priorytetyzacji i organizacji własnej pracy oraz zespołu
 • Umiejętność poszukiwania i wykorzystywania różnych źródeł informacji o potencjalnych produktach
 • Znajomość zasad rejestrowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych
 • Znajomość specjalistycznych baz danych
 • Umiejętność zarządzania wieloma projektami
 • Znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • Wyznaczanie i egzekwowanie strategii w zakresie nowych formulacji produktów leczniczych i suplementów diety
 • Nadzór nad zapewnieniem najwyższej jakość wytwarzanych leków oraz optymalizacją procesów technologicznych
 • Odpowiedzialność za organizację pracy i zaangażowanie podległych pracowników w Dziale Technologiczno-Badawczym
 • Zarządzanie procesem zmian w portfelu produktów
 • Wprowadzanie nowych produktów (opracowywanie konceptu, programu badań, analiza kosztów, opracowywanie procesu technologicznego)
 • Planowanie, przydzielanie i monitorowanie statusu przydzielonych zadań do obszarów współpracujących w ramach prowadzonych wdrożeń
 • Zarządzanie procesem zmian w portfelu produktów
 • Przeprowadzanie badań i analiz jakościowych
 • Aktywne poszukiwanie nowych technologii i metod
 • Śledzenie trendów rynkowych
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia produktu na rynek i zapewnienie zgodności z obowiązującymi normami prawnymi i wytycznymi UE
 • Optymalizacja procesów w Dziale Badań i Rozwoju
 • Ścisła współpraca z działem produkcji
 • Reprezentowanie firmy w relacjach z klientami zewnętrznymi

Oferujemy

 • Odpowiedzialne stanowisko, w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju i pogłębiania doświadczenia zawodowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i dobrą atmosferę pracy
 • Pakiet medyczny
 • Pakiet świadczeń socjalnych
ROZWIŃ

Specjalista ds. Budowlanych

(miejsce pracy: Wrocław)

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe: inżynier budownictwa
 • Uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • Umiejętność obsługi programu AutoCad; Microsoft Office
 • Znajomość specyfiki wymagań budowlanych dla branży farmaceutycznej, spożywczej będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków

 • Planowanie inwestycji i remontów w branży konstrukcyjno-budowlanej
 • Zlecanie opracowywania projektów
 • Opiniowanie projektów w branży konstrukcyjno-budowlanej
 • Uzyskiwanie pozwoleń na budowę
 • Zlecanie robót inwestycyjnych i remontowych w branży konstrukcyjno-budowlanej
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót
 • Odbiór techniczny i kosztowy
 • Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji SZJ, HACCP i SZŚ w zakresie budowlanym
 • Dokonywanie półrocznych/ rocznych przeglądów budynków w branży budowlanej i koordynacja przeglądów pozostałych branż
 • Prowadzenie książek obiektów budowlanych

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Stabilne warunki zatrudnienia w firmie z wieloletnimi  tradycjami
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Pakiet  medyczny
 • Pakiet świadczeń socjalnych
ROZWIŃ

Aparatowy Wydziału Syntez Chemicznych

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

 • Wykształcenie średnie (mile widziane o profilu chemicznym bądź pokrewnym).
 • Doświadczenie w pracy w zespołach roboczych.
 • Znajomość podstaw obsługi maszyn.
 • Umiejętność logicznego myślenia.
 • Zdolność łatwego komunikowania się.
 • Sumienność, dokładność, spostrzegawczość, uczciwość, odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowane zadania.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Prowadzenie i bieżący nadzór nad procesami produkcyjnymi.
 • Nadzór i kontrola nad obsługą i czyszczeniem urządzeń produkcyjnych i pomieszczeń.
 • Wypełnianie dokumentacji produkcyjnej.
 • Przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji systemów zgodnych z wymaganiami GMP, SZJ i SZŚ.
 • Przestrzeganie przepisów p.poż i BHP.

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • przyjazną atmosferę pracy.
 • Stabilne zatrudnienie w firmie z wieloletnią  tradycją  w oparciu o umowę o pracę.
 • Pakiet  medyczny.
 • Pakiet świadczeń socjalnych.
ROZWIŃ

PRZEDSTAWICIEL MEDYCZNY

(w pełnym wymiarze godzin – umowa o pracę)


Oczekujemy:

 • rocznego doświadczenia zawodowego jako przedstawiciel medyczny
 • Potwierdzonych sukcesów zawodowych
 • Nastawienia na cel
 • Zaangażowania i dyspozycyjności
 • Umiejętności budowania relacji i pozyskiwania nowych klientów
 • Doświadczenia w prowadzeniu samochodu (prawo jazdy kat. B)
 • Umiejętności obsługi pakietu MS Office

Oferujemy:

 • Pracę w zespole profesjonalistów i w przyjaznej atmosferze
 • Najwyższy standard oferowanych produktów
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • System bonusowy zależny od wyników
 • Szkolenia
 • Pakiet medyczny
 • Wszystkie niezbędne narzędzia pracy

 

Uprzejmie informujemy, że na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby.

ROZWIŃ
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FSP „GALENA", ul. Krucza 62, 53-411 Wrocław, KRS: 0000025219, NIP: 8960002953, REGON: 00040296800000, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu i dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w tym rekrutacji przyszłych. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu internetowego www.galena.pl.
Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Cookies
UA-52809527-1