Informacja o leku Cyclonamine, 500 mg, kapsułki

CYCLONAMINE, 500 mg, kapsułki twarde. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda kapsułka twarda zawiera 500 mg etamsylatu (Etamsylatum). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Kapsułka twarda. Cylindryczno-owalne, zamknięte, dwuelementowe kapsułki w kolorze pomarańczowym. Zawartość kapsułki – biały lub prawie biały proszek. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Cyclonamine, 500 mg jest wskazany do stosowania u dorosłych. W chirurgii: zapobieganie i leczenie przedoperacyjne i pooperacyjne krwawienia włośniczkowego we wszystkich typach zabiegów chirurgicznych w rejonie silnie ukrwionych tkanek, w: otorynolaryngologii, ginekologii, położnictwie, urologii, stomatologii, okulistyce, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. W chorobach wewnętrznych: zapobieganie i leczenie krwawienia włośniczkowego o różnej etiologii i lokalizacji: krwiomocz, krwawe wymioty, smoliste stolce, krwawienie z nosa, krwawienie dziąseł. W ginekologii: Metrorrhagia, menorrhagia pierwotna lub spowodowana przez wkładki wewnątrzmaciczne z wykluczeniem przyczyn organicznych. DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA: Dawkowanie: Dorośli: Przed zabiegiem chirurgicznym: 1 kapsułka (500 mg) na 1 godzinę przed zabiegiem chirurgicznym. Po zabiegu chirurgicznym: 1 kapsułka (500 mg) co 4-6 godzin, dopóki istnieje ryzyko krwawienia. Choroby wewnętrzne: zwykle 1 kapsułka 2-3 razy na dobę (1000-1500 mg). Czas trwania leczenia zależy od wyników leczenia. Ginekologia: w przypadku menorrhagii i metrorrhagii, 1 kapsułka 3 razy na dobę (1500 mg). Leczenie trwa 10 dni i rozpoczyna się na 5 dni przed oczekiwanym rozpoczęciem menstruacji. Sposób podania: Podanie doustne. Kapsułki należy przyjmować razem z jedzeniem, popijając woda (wyjątek stanowi podawanie przed zabiegiem chirurgicznym, kiedy produkt leczniczy podaje się na czczo). PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancje czynna lub na którakolwiek substancje pomocnicza. Ostra porfiria. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA: Jeżeli produkt leczniczy Cyclonamine stosowany jest w celu zmniejszenia nadmiernego i (lub) przedłużającego się krwawienia menstruacyjnego, a poprawa jednak nie nastąpi, należy znaleźć i wykluczyć możliwe przyczyny patologiczne. DZIAŁANIA NIEPOZADANE: Zaburzenia żołądka i jelit: Często (1/100 do <1/10): ból brzucha, nudności, biegunka, wymioty, dyskomfort w jamie brzusznej. Zaburzenia układu nerwowego: Często (1/100 do <1/10): ból głowy. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Często (_1/100 do <1/10): wysypka. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Często (1/100 do <1/10): osłabienie; Bardzo rzadko (<1/10000): gorączka. Zaburzenia naczyniowe: Bardzo rzadko (<1/10 000): choroba zakrzepowo-zatorowa. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Bardzo rzadko (<1/10000): agranulocytoza, neutropenia, trombocytopenia. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Rzadko (1/10000 do <1/1000): artralgia. Zaburzenia układu immunologicznego: Bardzo rzadko (<1/10 000): reakcja nadwrażliwości.

Wymienione działania niepożądane maja charakter przemijający oraz ustępują po zakończeniu leczenia. W przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji skórnych lub gorączki należy natychmiast przerwać leczenie i poinformować lekarza, gdyż mogą to być pierwsze objawy reakcji nadwrażliwości. W przypadku powtarzających się wymiotów, trwających przynajmniej 2 dni, leczenie należy przerwać. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 23486 wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Lek wydawany na receptę. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ,,Galena”, 53-411 Wrocław, ul. Krucza 62.

Podmiot odpowiedzialny udostępnia ChPL fachowym pracownikom ochrony zdrowia na życzenie.

Od 20 kwietnia br. niepożądane działania produktów leczniczych mogą być zgłaszane do Urzędu Rejestracji za pomocą elektronicznych formularzy dostępnych w Systemie Monitorowania Zagrożeń (SMZ) pod adresem: https://smz.ezdrowie.gov.pl/.

Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Cookies
UA-52809527-1