Zgłoś działanie
niepożądane

Działanie niepożądane – to każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.
W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu
leczniczego (leku) firmy FSP „GALENA” działanie niepożądane lub jego podejrzenie można
zgłosić:

  • wysyłając na adres: FSP „GALENA”, ul. Dożynkowa 10, 52-311, Wrocław Polska
  • zgłosić telefonicznie pod numerem ( telefon całodobowy)
    tel. + 48 71 710 62 55

lub

  • wysłać zgłoszenie droga elektroniczną na adres: dzialanianiepozadane@galena.pl

Prosimy o pobranie i wypełnienie formularza znajdującego się poniżej:

Formularz dla pacjenta

Formularz dla osoby wykonującej zawód medyczny

W celu ułatwienia:

INSTRUKCJA wypełnienia formularzy

Jednocześnie zastrzegamy, że pracownicy FSP „GALENA” nie udzielają porad medycznych
– w tym celu skontaktuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą.

Copyright © 2023 galena.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności

Polityka Plików Cookies

Klauzule informacyjne

Designed by Amooco.